Indkaldelse til Generalforsamling for Livsgnisten Odsherred 2021

Livsgnisten Odsherred indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen, som iflg. vedtægterne skal afholdes inden udgangen af april og skal indkaldes med 3ugers varsel, afholdes:

Tirsdag den 27. April 2021 i kantinen på Baeshøjgård – 4560 Vig . Kl. 17.00

Afholdelsen kræver at forsamlings forbuddet hæves til min. 50 personer .

Hvis det ikke sker afholdes generalforsamlingen via mail.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning (vedlægges)

3. Godkendelse af revideret regnskab (vedlægges)

4. Orientering om foreningens virke det næste år

5. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår uændret kontingent

6. Behandling af bestyrelsens forslag (pt. Ingen)

7. Behandling af fremsendte forslag, som skal være formanden, Peter Løn Sørensen , i hænde 14 dage før generalforsamlingen på mail: foelhoej@get2net.dk

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Helge Jensen modtager genvalg

Rita Madsen modtager i genvalg.

Pernille Hesager modtager ikke genvalg

9. Valg af suppleanter 2 personer

Henning Lundhøj modtager genvalg
Bente Eskesen modtager genvalg

10. Valg af revisor: Carl Hülsen modtager ikke genvalg

11. valg af revisorsublant
Bengt Bengtsen modtager ikke genvalg

12. Eventuelt.

Hvis du tænker at du gerne vil være en del af bestyrelsen og hermed få indflydelse på foreningens arbejde, er du velkommen til at rette henvendelse til den nuværende bestyrelse.

De bedste  hilsener fra bestyrelsen

Livsgnisten Odsherred

Bliv medlem

Bliv medlem af Livsnisten-odsherred. Vi glæder os til at møde dig.

KONTAKT OS HER
KONTAKT OS HER