FØLGEBREV TIL BESTYRELSENS BERETNING FOR 2019

Kære medlemmer af Livsgnisten !

i får her tilsendt beretningen for 2019. (vedhæftet fil)  samt i Kolonnen Om os.

Som I ved er generalforsamlingen 2020 aflyst. Dvs. næste generalforsamling er 2021.
Indtil da vil den siddende bestyrelse fortsætte, da de tre bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, ønsker genvalg. Det er Peter Løn Sørensen, Hanne Munk og Pernille Hesager.
Desuden består bestyrelsen af Rita Madsen og Helge Hansen, som ikke var på valg.
Suppleanterne Henning Lundhøj og Bente Eskesen fortsætter også. Ligeså gør revisor Carl og revisor suppleant Bengt.

Livsgnistprisen, der skulle være uddelt på generalforsamlingen, overrækkes prismodtageren på den første demenscafe som afholdes efter sommerferien.

Jeg skal hilse alle i Livsgnisten fra Nina Harboe, der skulle være kommet til demenscafe for pårørende d. 20. maj og fortælle om det at skrive. Hun kommer til gengæld d. 18.11.20
Nina Harboe håber, vi under de nuværende omstændigheder har muligheder for at holde kontakt med hinanden. Det er jo ikke nemt at være pårørende til en demensramt på plejehjem eller derhjemme.
Og Nina kommer med en opfordring: Jeg kan da opfordre til, hvis nogen fra Livsgnisten har lyst til det, at skrive lidt om de nuværende hverdage. Det er en god måde at få tanker og oplevelser ud af hovedet, en måde at kunne reflektere over, hvordan dagen former sig, hvad man foretager sig, hvordan man har det og en måde at huske sine oplevelser.

Vi har fået ny hjemmeside. Gå ind på www.livsgnisten-odsherred.dk og kik. Det er vores webmaster Henning, der har arbejdet med den i samarbejde med udbyderen.

Også i disse tider er et godt immunforsvar ikke dårligt at have. En ting man let kan gøre for at styrke det, er simpelthen at komme ud i den friske luft. Rør kroppen, gå en tur og få frisk luft og solskin. Det er godt for humøret og solen danner D-vitamin i huden. D-vitaminet aktiverer dele af immunforsvaret mod virus og infektion.

Med ønske om det bedste immunforsvar for jer alle, hav en god sommer og nyd foråret netop nu.

Kærlig hilsen
formanden

Bliv medlem

Bliv medlem af Livsnisten-odsherred. Vi glæder os til at møde dig.

KONTAKT OS HER
KONTAKT OS HER