NATURENS PUSTERUM

Fire kurser afvikles i løbet af efteråret 2020
I løbet af efteråret 2020 afvikles fire kurser i Naturens Pusterum for pårørende til mennesker med demens Formålet med kurserne er, at deltagerne får idéer til at bruge Naturens Pusterum som pårørende / omsorgsperson. Alle kurserne starter med en kop kaffe og afsluttes med et stykke frugt. Der er mulighed for at købe frokost i Cafeen på Baeshøj.

TILMELDING
Tilmelding er nødvendig, senest 1 uge før, det aktuelle kursus finder sted. Tilmelding sker til Frivillighedskoordinator Dorthe Friis på
Mail: dfje@odsherred.dk eller mobil: 2021 1591
Det er pårørendeforeningen ”Livsgnisten Odsherred” der både har skabt Naturens Pusterum, ligesom det er dem der arrangerer kurserne. Alle spørgsmål vedr. kurserne eller Naturens Pusterum rettes til livsgnisten: www.livsgnisten-odsherred.dk

1. – NATURENS MANGFOLDIGE VERDEN
Mandag d. 21. september kl. 10 – 12
Instruktør: Peter Løn Sørensen, naturvejleder og pårørende
Der tales meget om naturens mangfoldighed og biodiversitetskrise, og at insekterne er i fare. Men hvad er det, for noget kryb og kravl vi kan støde på i naturen? Peter Løn vil føre os rundt i Naturens Pusterum og vise det mangfoldige liv af dyr og planter. Når vi er sammen med et menneske med demens kan genkendelse være godt. Og det er vigtigt at den demensramte oplever et ligeværd med os som omsorgsperson. Når vi er to, der oplever sammen med fokus på noget udenfor os selv – et dyr, en blomst eller en udsigt – så er vi lige. Og så kan en ligeværdig samtale opstå.

2. – NATURENS HELENDE KRAFT
Mandag d. 28. september kl. 10 – 12
Instruktør: Dorthe Pedersen, naturvejleder med socialpædagogiske baggrund samt erfaringer med naturaktiviteter for mennesker i sårbare og udsatte positioner.
At opholde sig i naturen og bruge den bevidst, giver mulighed for ro, refleksion og fordybelse. Vi ved, at det at være i uderummet under den åbne himmel, med vindens sus, duften af planter og træer, virker direkte afstressende. Her er der mulighed for at trække vejret dybt og mærke sig selv. På kurset vil
vi udnytte mulighederne, i Naturens Pusterum, fuldt ud; Der vil både være mulighed for at mærke hvad det kan betyde, når man alene giver sig tid til at være stille og lytte, dufte, mærke – eller sammen at anvende naturen; sanke og efterfølgende tilberede lidt lækkert på bålet. Dorthe medbringer bålgryde.
Som pårørende til et menneske med en kronisk sygdom, som demens, er det ofte den andens behov man er fokuseret på og egne behov glemmes og fortrænges. Her får du mulighed for og inspiration til, både at se hvad du kan bruge naturen til i forhold til din pårørende men også hvordan du kan
gøre noget godt for dig selv.

3. – MUSIKLEDSAGELSE TIL DANSKE SANGE I LANDSKABET
Mandag d. 5. oktober kl. 10 – 12
instruktør: Lars Åbo, musiker og gymnasielærer
At synge er en menneskelig udtryksmåde, som vi har lige fra fødslen; ord og tale kommer gradvist i løbet af barndommen. Når vi spiller på et instrument,
så er det dybest set sangen der er den musikalske hovedstol. Sang udgør i nogle tilfælde den sidste sproglige udtryksform ved svær demens.
Mange af vore danske sange handler om naturen, landskabet, årstiderne, Guds skaberværk m.m.
Vi skal denne mandag synge nogle af de årstid sange, som ældregenerationen er vokset op med. Og vi skal synge dem på steder i Naturens Pusterum, der visualiserer sangenes indhold. F.eks. Septembers himmel er så blå. Sangen er noget, der vækker erindringer hos mennesker med demens, giver
identitet og skaber ligeværdigt fællesskab. Og os pårørende kan slappe den trætte hjerne af.
Det siges at man gennem sang rodfæstes som menneske. Og mon det at synge i naturen, har nogle særlige kvaliteter?

4. – LYDE OG RYTMER I PUSTERUMMET
Torsdag d. 22. oktober kl. 14 – 16
Instruktør: H.C. Bisschop Mogensen, musikskolelærer, musiker
Vi kender alle til hvordan sang og musik pirrer vor krop. Det skyldes at musikken kan gå uden om hjernens sygdomsramte områder og aktivere de
bevarede motoriske og følelsesmæssige områder i hjernen. Altså er musik og bevægelse tæt forbundne.
Musikken med sine lyde og rytmer er ”den sidste ressource’. Derfor kan musik hos selv svært svækkede mennesker, vække genkendelse og skabe sammenhæng og mening. Lyde og rytmer kan således være det, der giver mulighed for at indgå i dialog med det andet menneske.
Det er et velbeskrevet fænomen, at nogle mennesker på trods af svær demens kan huske lange sangtekster, synge, fløjte, holde rytmen, danse. Det
kan give den pårørende forøget glæde ved at være sammen med sin kære. På en rundtur i Naturens Pusterum lægger vi mærke til naturens egne lyde. Og HC vil give os eksempler på lette rytmer vi alene eller sammen kan lave med de naturmaterialer vi finder på stedet. En pind, en sten. Eller med
de opstillede musikinstrumenter.
På kurset leger vi med lyde på forskellige måder i naturen. Vi laver et lille orkester hvor vi er sammen med hver vores naturlyd og snakker med
hinanden i et mønster og en rytme som hver enkelt synes er sjov og nem at lave.

Bliv medlem

Bliv medlem af Livsnisten-odsherred. Vi glæder os til at møde dig.

KONTAKT OS HER
KONTAKT OS HER