Livsgnisten-Odsherred, projektbeskrivelse

Projekt NATURENS PUSTERUM

PLAN FOR UDELIV MED UDGANGSPUNKT I MØDELOKALET PÅ BAESHØJGÅRD.

UDVIKLING AF DET GRØNNE MILJØ OMKRING REGNVANDS BASSINET. – 1. ETAPE (af tre)

Da demensramte og deres pårørende ofte pådrager sig mere eller mindre stress, vil vi gerne udnytte naturens terapeutiske og sundhedsmæssige potentiale i vore tilbud til denne målgruppe.

MÅLGRUPPER:

Først og fremmest demens ramte og deres pårørende.

Derudover børnehavebørn og beboere på Baeshøjgård.

Sundhedsstyrelsens puljemidler: Projekt Naturens pusterum – 1. etape – er tænkt financieret af Sundhedsstyrelsens puljemidler til aktiviteter til pårørende til borgere med demens. Formålet er at forbedre den pårørendes livskvalitet.

IDE:

Ideen er at give de demensramte og pårørende, der besøger Livsgnistens mødested (A) (i kælderlokalet på Baeshøjgård) nogle hyggelige aktiviteter ude i det grønne miljø, lige udenfor døren. Nogle måder at være sammen på, et fælles møde med det “tredie”. “Det fælles tredie“. Dvs. at mødet mellem den demensramte og den pårørende har høj prioritet – 2. prioritet er pårørende sammen – 3. prioritet er lidt større blandede grupper. Også beboere på det nærliggende plejecenter og pårørende skal kunne bruge de grønne udelokaler og børnehaven ved Vig Station skal have samme tilbud. Her kan så ske et møde mellem børn og ældre. Børnene kan lege og lave mange iagttagelser af dyr og blomster, som voksne kan lade sig underholde med. Børnehaven ( Lilleborg) er meget interesseret. De besøger i forvejen Baeshøjgårds heste.

I området skal udvikles mange sansestimulerende aktiviteter, der bygger på den eksisterende natur. (Her er dufte indtryk, syns- og føleindtryk, naturlyde og rumlige oplevelser) og der kan foregå feltstudier af planter, træer, fugle på land og i vand.

Musik skaber ro og glæde, og når man som dement lever meget i nuet, vil opsætning af udendørs musikinstrumenter supplere naturens her og nu-oplevelser.

Der arbejdes med mange naturnære rum efter principper for “De 8 oplevelsesværdier” i relation til naturens terapeutiske virkning på mennesker. Derfor vil flere afskærmede retræte muligheder , trygge siddepladser med udsyn, være vigtige. De vil kunne indrettes efterhånden som mulighederne viser sig.

Odsherred Forsynings regnvands bassin (B) er et teknisk anlæg (og underlagt natur beskyttelseslovens § 3), der engang imellem skal renses op. Men vandet har en beroligende virkning, som vi kan udnytte til målgruppen, hvis der kan skabes muligheder for iagttagelse. Desuden huser søen ynglende knopsvane, blishøns, grønbenet rørhøne og gråand og i maj – juni er der masser af unger, ællinger og kyllinger.

Besøgende/brugerne kan færdes på egen hånd eller deltage i tilrettelagte arrangementer.

Da målgruppen kan være svær at motivere til at begive sig ud i området, arrangeres 4 kurser, der skal introducere pårørende for måder at tilegne sig dette Naturens pusterum. Således er det ønsket at det grønne område netop vil opleves som et pusterum, eller aflastning for den pårørende; også i følge med ægtefælle, der er ramt af demens.

Så er de udendørs instrumenter sat op på Baeshøjgaard, til glæde for alle musikelskere.

Bliv medlem

Bliv medlem af Livsnisten-odsherred. Vi glæder os til at møde dig.

KONTAKT OS HER
KONTAKT OS HER