Kære deltagere på arbejdsdagen i Naturens Pusterum, mandag den 9. august.

Tak for en vellykket dag med flot tilslutning, vejrudsigten taget i betragtning.

Vi blev ialt 10, der både fik lavet gode ting og fin tid til at snakke, drikke kaffe og indtage Doris´s skønne kage.

Der blev beskåret, ordnet æbletræer, luget, gjort klar til tagdækning på Løvhytte, sat skiltestolper op m.m. Det vi ikke fik gjort var at spille bocciard.

John og jeg vil nok meget snart indkalde til endnu en arbejdsdag, for at få gjort Løvhytten færdig og sat de sidste skilte. Det bliver når tømrer har monteret pileflet på Løvhytten. Henning Lektonen fra Høve var inde på nogle af vore gamle ideer med selv at flette sider og sætte pilestiklinger i jorden, som vi gjorde ved Halmballehuset.

Ved en ny arbejdsdag vil der være nogle, der ikke føler sig rustet til så meget fysisk arbejde. Men så kan man jo spille boccia, servicere arbejdsholdet og være med til en festlig  ibrugtagning af Løvhytten når dagens arbejde er slut. Og nu har vi jo kopper nok, da Kage-Hanne kom med et helt læs + termokander, doneret af Lions.

Efter vores arbejdsdag gik jeg tur i Naturens Pusterum for at vise Ulla, min kone, hvad vi havde lavet. Hun vil gerne følge med og kan huske når vi kommer mange gange. På billedet viser hun sin store begejstring for historien om rejnfan, som jeg læste højt.

Møde med Borgmester Thomas Adelskov.
Tirsdag d. 10. august 2021
John Witzel og Lene Hansen, havde inviteret Borgmesteren til at se ”Naturens Pusterum” og de smukke og rolige omgivelser omkring Baeshøj, for demensramte og deres pårørende, p.g.a. planer om flytning af daghjem og demensindsats til Solvognen i Højby, hvilket vi mener vil være en forkert beslutning.
Vi gik en tur rundt om søen, præsenterede borgmesteren for de afslappende steder, hvor der er sat bænke op, snakkede om udsigten og John spillede på de opsatte instrumenter for borgmesteren.
Thomas var meget positiv, og roste området og de frivillige kræfter som var lagt i det. Kunne godt se at der var lagt mange timer i området, lagde mærke til opsatte skilte med beskrivelse af blomster.
Vi gik gennem blomsterengen, til Løvhytten, og kom lidt ind på et fremtidigt demenshus, Thomas svarede at det jo var et økonomisk problem.
Vi afsluttede turen i Livsgnistens lokale, Thomas var glad for rundvisningen, og kunne godt forstå vores indsats for at beholde demensindsatsen der, Påpegede dog også at Solvognen var et godt sted, der ville blive anlagt stier i det nye boligkvarter, og der var jo en ny boldbane!
Han løftede sløret lidt for at der var kommet økonomiske beregninger, på nogle af de forslag som var indkommet til løsning af problemerne på Baeshøj, og det så positivt ud, for at alle kunne være på Baeshøj, han kunne naturligvis ikke love noget.
Thomas oplyste at han og administrationen godt var klar over det var en dårlig sag, med hensyn til den orientering der var givet til Livsgnisten, og det var han ked af.
Han sagde at de i kommunen satte meget pris på alle de frivillige foreninger og aktiviteter.
Thomas håber der kommer en løsning, som alle kan være tilfredse med, han pointerede at han jo også skulle høre fra anden side, når der blev klaget over støjproblemer, overhørte lidt kommentar om begrundelse i, at hjemmesygeplejersker og hjemmehjælper skal flytte ind på Baeshøj, det ligger fast.
Thomas: nu må vi se hvad Social-og forebyggelsesudvalget kommer frem til på deres udvalgsmøde.

Bliv medlem

Bliv medlem af Livsnisten-odsherred. Vi glæder os til at møde dig.

KONTAKT OS HER
KONTAKT OS HER