BESTYRELSENS BERETNING FOR 2019.

Regnskabet nederst på siden.

Endnu et år er gået i Livsgnisten. Og endnu et år er brugt på at udvikle og forbedre vilkår og indhold for demensramte og deres pårørende i Odsherred.
Men også et år hvor det er gået lidt i tomgang og hvor Demenshuset blev lagt i skuffen.
Først lidt om hvad vi har lavet.
Demenscafeerne på Præstevænget i Nykøbing har været velbesøgte, festlige, hyggelige, givende og informerende . Ikke mindst snakken ved bordene er et vigtigt element. Og så naturligvis kaffen, Hannes kager og Flemmings guitar til vore mange danske sange.

Cafeerne hver anden måned, er for alle, og her har vi haft det mere muntre og underholdende på programmet såsom ølsmagningsbodega, fastelavnsfest og Larsen og Larsen-duoen med Per Larsen og John Larsen. Per og John havde skruet et ganske vedkommende repertoire sammen og performed det meget relevant for os.
Vi har også fået historien om ”Hovsamisilet” og Tonnys rigtig fine og pædagogiske demonstration af hornmusik og specielt tubaen, som han selv spiller.

Inden sommerferien havde vi udflugt til Malergården.
Og så kom årets mest populære indslag: Rock-bandet ”The worthy Beats” spillede op til dans. Og der var gang i den.
Årets sidste fælles arrangement var julefestligt med levende musik ved Kirsten, Kurt og Benny. De sang for os og med os. Der blev læst en julehistorie og der var julequiz. Til det hele serveredes glögg og æbleskiver.

De pårørende er mødt de andre måneder til mere informerende indhold.
Musikterapeut Marie Munk-Madsen Niseema fortalte om noget af alt det musik kan for mennesker med demens og for alle andre også.
Rikke Iversen , vor nye fagcenterchef for Omsorg og Sundhed i Odsherred Kommune, kom og fremlagde den nye demensstrategi. Det er den strategi som der fremadrettet arbejdes efter i kommunen.
Forebyggende sygeplejerske Kirsten frydenlund og frivilligkoordinator Dorthe Friis har vi også haft på besøg.

Derudover er året gået med afventen på hvad politikerne ville med hele demesnindsatsen. Vi er ikke blevet inddraget i noget og i demensstrategi-arbejdet er vi ikke blevet hørt.
Året endte med en afklaring på hvor Demensindsatsen skal samles. Det blev på Baeshøjgård og det har betydet at vores forening er rykket med – dels i forbindelse med demenscafeerne, som i fremtiden foregår på Baeshøjård i Vig og dels tilbud om mødelokale til Livsgnisten.
Således bliver vore og demenskonsulenternes visioner om et Demenshus ikke til noget. Men Baeshøjgård bliver til gengæld Odsherred Kommunes Center for demens.
Der er således lagt op til et nært samarbejde mellem Demensindsatsen og Livsgnisten og vi er da også blevet inviteret til møder både med hele indsatsen og med lederen alene.

MØDESTED
Vi har haft et mødested som høj prioritet. Efter kommunens afvisning af Demenshus prøvede vi Halmballehuset ved Den Rytmiske Højskole. Det lykkedes ikke . Her forsøgte vi at udvikle et mødested for os alle – demensramte og pårørende. Det var de ideelle omgivelser med natur og musik, men for primitivt og besværligt at komme til . Dog fik vi fornemt besøg da Henriette Juhl, chef for alle plejecentrene og Christel, leder af Demensindsatsen kom og sagde tillykke med en masse krydderurter til vore bede.
Sidst på året 2019 dukkede en ny mulighed op – et kælderlokale på Baeshøjgård i Vig med direkte udgang til et grønt område. Desværre er det ret institutionspræget. Fordelen ved Halmballehuset, var at det lå ret isoleret og tæt på masser af natur.
På Baeshøjgård skal der gøres en indsats for at gøre inde – og udemiljøet tiltrækkende. Vi søger gode ideer til hvilke aktiviteter vi skal tilbyde med åbning f.eks. 1 x pr. uge med mulighed for efterfølgende at øge åbningstid. Vi er meget inspireret af Kallerupvej i Odense. Men spørgsmålet er måske om der overhovedet er et behov for et mødested for spontant samvær i Odsherred ?

Endelig har vi modtaget § 18- midler. Ialt kr. Kr. 20.000,00
Og fra Søster Loge nr. 70, Lærken i Nykøbing, fik vi en fornem donation på Kr. 10.000,00 og var inviteret til stilfuld overrækkelse i logen.
——
Forår 2020

Bliv medlem

Bliv medlem af Livsnisten-odsherred. Vi glæder os til at møde dig.

KONTAKT OS HER
KONTAKT OS HER