BERETNING 2022 –

2021 viste os tydeligt hvor svært det kan være som frivillig forening – i den verden vi befinder os som borgere – (filosoffen Habermas kalder det Livsverdenen), at samarbejde og skabe sammen med den offentlige systemverden. Vores livsverden kan ikke undvære den offentlige systemverden og omvendt. Vi har brug for hinanden og målet er at systemet servicerer den borgernære livsverden. Det er jo vores liv det handler om.

Livsgnisten har i flere år – også i arbejdsgruppen før foreningens stiftelse – oplevet en manglende interesse fra Odsherred Kommune for at lytte til os.

Det er der efterhånden blevet ændret på. Nogle siger fordi vi er indædte.

Efter at administrative planer om flytning af demensindsatsen blev til en åben sag for Byrådet og vi senere på året fik et nyt borgerlyttende byråd, er vi er nu i gang med et konstruktivt samskabelsesprojekt om demenshus nær Baeshøj, hvor vi sidder i arbejdsgruppe med kommunens folk og Ældrerådet. Det ser ud til at vores mangeårige vedholdenhed for et demenshus, har bidraget til den nuværende proces, hvor der lyttes mere.

Men det var en meget ubehagelig oplevelse af at blive totalt kørt over. Og det var da også ved at efterlade bestyrelsen lettere amputeret. Men takket være et par politikere (Arne Mikkelsen og Thomas Nickolaisen) fik vi slået hul til en mere demokratisk proces.

……………………….

I 2021 var vi alle påvirket af corona-situationen. Nogle mere end andre. Men gang på gang hørte man om almindeligt velfungerende mennesker, der led ved social isolation og afsavn. Der var rigtig meget man ikke kunne gøre, som før corona var en del af livet. Demensramte famlier oplever ”corona-isolation” og afsavn år efter år – også selvom, der ikke er corona. Det er blevet en del af hverdagen man må leve med.

HVAD ER DER SKET I ÅRETS LØB ?

I 2021 blev vore DEMENSCAFEER ramt af mange aflysninger. Vi fik gennemført 16. sept. med Nina Harboe, der fortalte om hvordan, det at skrive dagbog, kan hjælpe en pårørende i svære situationer. Og hun fortalte hvordan hun selv kom gang.

20. okt. kom Bettan Gaunaa og beskrev sin opvækst i Finland efter krigen i ord og billeder tilsat musik. Og Peter Løn fortalte om æbler og gav smagsprøver.

Vi har haft Flemming Spillemand som musikalsk støtte til vore sange i flere år. Vi har ønsket en anden form og fået kontakt til nogle pianister, der kan bruge det store flygel i cafeen. Tak til Flemming for de mange timer sammen.

Cafeerne har været opdelt i forskellige målgrupper. Enten for alle, eller kun pårørende. Nogle har på den måde følt sig udelukket, hvilket er forståeligt. Vi har på møder med Demensindsatsen så aftalt, at alle demenscafeer er for alle og hver familie må selv afgøre, hvad der egner sig til hvem.

Vi har også fået ny styrekvinde for demenscafeerne. Det er Bente Eskesen, der sammen med Dorthe Friis skal planlægge fremtidige demenscafeer. Der ligger nu program på hjemmesiden for hele året. Og I kan glæde jer.

I den forbindelse skal vi sige tak til Dorthe Friis (frivilligkonsulent tilknyttet plejecentrene og demensindsatsen) for den behagelige måde hun er sammen med os på, og tillige dejlig arbejdssom.

Og stort tak til alle jer frivillige, der møder op hver 3. onsdag og arrangerer demenscafeerne.

PRISUDDELING: D. 2. marts uddelte vi Livsgnistprisen for både 2019 og 2020. ”Kage”Hanne fik den første pris siden vi indstiftede den. Og tidligere demenskoordinator og samarbejdspart i mange år omkring demenscafeerne, Gitte Ahrends, fik prisen for 2020. Begrundelsen kan ses på hjemmesiden.

MØDESTEDET: Corona gjorde det meget svært at komme i gang med aktiviteter i tilknytning til vort Mødested. Dog lykkedes det at gentage kurserne: ”Den helende natur” (Dorthe Pedersen) og ”danske årstidssange i naturen” (Lars Åboe). Og ellers kunne vi jo arbejde på at gøre MØDESTEDET mere hyggeligt og håbe, hen ad vejen, at få gang i nogle flere aktiviteter

Efterhånden som Hjemmesygeplejen rykkede ind i østlængen på Baeshøj blev vort mødested nedlagt. Vi har dog mulighed for at booke det på lige fod med andre. Vi skal nok indstille os på at vi ikke får vores eget mødelokale, som vi kan indrette som vi vil. Da Ældresagen laver et stort arbejde, der også understøtter vores målgruppe, skal vi nok koncentrere os om de ting, vi har succes med og så udvikle på hvad Naturens Pusterum og landskabet omkring kan bruges til.

NATURENS PUSTERUM: For at optimere bruges af NP i vort arbejde, var MØDESTEDET en vigtig base. Det lå i organisk sammenhæng med terasse, pergola og det mentale naturlandskab.

Mens coronarestriktioner sænkede sig over by og land fik vi gjort nogle ting færdige og lavet vedligeholdelsesaftaler med Lars Jehl, den nye serviceleder. Det tegner til et godt samarbejde.

INDVIELSE: Så kom dagen for indvielse af Naturens Pusterum d. 2. nov. med taler af direktøren for Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen og fmd. for Ældre – og Forebyggelsesudvalget Arne Mikkelsen. Talerne plantede hver sit æbletræ i Æblelunden. Sundhedsminister Magnus Heunicke var inviteret, men dybt optaget af mink.

Vi fik nogle dejlige gaver bl.a. gode flasker, en hel kasse kaffe og et dejligt bålfad af Demensindsatsen.

PLEJEHOLD – Det er sjældent problemet af søge og få penge til at lave noget, bygge noget op – anlægge noget. Men at vedligeholde det efterfølgende kræver vedholdende energi og tid. Vi har været rigtig heldige i Livsgnisten at vi har fået et energisk arbejdshold bestående af…

Ole og Anette, Henning og Ulla samt John med foreningens formand som tovholder. Man mødes, når der er behov og plejer stier, renser og klipper græs i Æblelunden, sår vilde urtefrø, planter hjemmehørende buske, laver tag til løvhytte, designer skilte osv osv. og naturligvis drikker kaffe og spiser kage under pergolaen eller på de tre bænke i løvhytten med den fantastiske udsigt.

På årets korteste dag d. 21.dec. hvor lyset vender, havde vi et lille eksklusivt arrangement i NP: LYSFEST med levende lys, ild i bålfadet og solhvervssange: Igen havde vi deltagelse af personaler fra Demensindsatsen og det er et dejligt samvær, der udvisker tidligere omtalte barriere mellem vore forskellige verdener.

TAK TIL HELGE

Vores næstformand Helge Jensen har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Som formand har jeg haft et meget tæt samarbejde med Helge hvor Helge, under færdiggørelsen af NP, især har taget sig af kontakten til Sundhedsstyrelsen og regnskab i samarbejde med Hanne vores kasserer. Så den ansvarlige formand skulle blot sætte sin underskrift på til sidst. Helge har deslige taget sig af opgaver, fmd ikke har haft tid til, på en meget hurtig og effektiv måde. Tak for godt makkerskab.

Vore DEMENSVENSINSTRUKTØRER har været arbejdsløse i 2021 p.gr. af corona. At blive demensven er en måde at fremme ens evne til at se og støtte et menneske med demens i det offentlige rum. Så det kan anbefales at melde sig til et kursus.

Og vi kan gøre meget andet for at det offentlige rum bliver demensvenligt. Her vil jeg pege på vore naturlandskaber, der er en gratis mental gave til vore pressede hjerner. Desværre bliver Odsherreds landskaber mindre og mindre mentalt bæredygtige med alt det naturfremmede vi putter derud. Det kan skabe uro i billedet og i sindet især hos stressramte og mennesker med demens. Derfor skal planlægning i både byzone og det åbne land indtænke demensvenlighed.

DEMENSHUS: 2021 sluttede med en fortrøstningsfuld tro på at kampen for et demenshus nytter. Som sagt er vi repræsenteret i arbejdsgruppen og før jul sendte vi et forslag til Økonomiudvalget om at reservere et areal syd for Baeshøj. Vores nye lokalregering i Odsherred har minsandten også indskrevet demenshuset og den foreslåede placering i sin politiske dagsorden.

Så hvad det angår, tegner det jo godt for fremtiden.

Bestyrelsen for Livsgnisten-Odsherred, 7. april 2022

Bliv medlem

Bliv medlem af Livsnisten-odsherred. Vi glæder os til at møde dig.

KONTAKT OS HER
KONTAKT OS HER