LIVSGNISTENS ÅRSBERETNING 2023/2024.

INDLEDNING

Kære Generalforsamling Så er endnu et år gået et år med mange aktiviteter, som vi efterfølgende vil gennemgå. Bestyrelsens beretning, vil i år blive fremlagt på en anden måde end sidste år. Vi har valgt at medlemmer fra bestyrelsen vil fremlægge et hovedområde, så I ikke kun skal høre mig, men at vi får lidt afveksling i beretningen.

Så lad os springe ud i det så derfor giver jeg ordet til Bente Eskesen.

DEMENSCAFEERvis sidenummer

I de sidste år har vi været 3 mennesker i vores cafe’-arrangements-gruppe. Nemlig frivillighedskoordinator Dorthe Friis, Henning Lundhøj og Bente Eskesen.

Men med forskellige rokeringer i Demensindsatsen er Dorthe nu rykket til Grevinge Plejecenter.

Vi har været utroligt glade for vores samarbejde med Dorthe, men alt har jo som bekendt en ende og vi ønsker hende det allerbedste i Grevinge.

For at vi igen kunne være 3 i vores cafe’-arrangements-gruppe, hvilket er det bedste, har vi været så heldige at få musiker og tidligere leder af Bibliotekerne og Kulturhusene i Odsherred John Larsen – med om bord.

De fleste af jer kender ham fra cafe’erne, hvor han indimellem akkompagnerer til fællessangen.

Vi har en klar fornemmelse af, at Livsgnistens cafe’er er et godt og livgivende frirum for mange mennesker og vi

er rigtig glade for, at I bidrager med ide’er til hvad og hvem I vil opleve til vores arrangementer.

Det er en rigtig god inspiration for os og også en fin måde at samarbejde på.

I løbet af efteråret vil vi igen meget gerne ha’ idee’er og forslag fra jer medlemmer til planlægningen af sæsonen 2025

Vi bestræber os på at gøre cafe’erne så forskellige som muligt, hvad angår underholdning og læring, og med vores grund-ide’, som bygger på at være sammen med hinanden på en afslappet og berigende måde.

Efter hver cafe’ evaluerer vi i bestyrelsen – så vi kan holde standarten og gøre tingene bedre.

Vi er meget taknemmelige for, at vi får hjælp af vores trofaste frivillige.

Uden dem kunne det ganske enkelt ikke lade sig gøre at gennemføre demens-cafe’erne.

Bente E

Livsgnisten

ALZHEIMERFORENINGEN

Også i den forgangne periode har vi haft dialog med Alzheimerforeningen.

Foreningen deltog i vores Temadag og har efterfølgende omtalt temadagen i deres medlemsblad. Lokalforeningen i Vestsjælland arrangerer foredrag, som vi bliver inviteret til at deltage i.

Demensindsatsen

Det er desværre ikke blevet til den dialog og samarbejde med Demensindsatsen, som vi havde set frem til.

Demensindsatsen har i vore øjne også været placeret på øretævernes holdeplads, idet

de har stået for skud, når der skulle gennemføres besparelser. Derudover har der været gennemført organisatoriske ændringer, som også altid er medvirkende til en stresset hverdag. Vi har imidlertid et stærkt håb om at det hele falder på plads og vi igen kan få

et positivt samarbejde i det daglige, og afventer spændt hvem der bliver Christels afløser som leder af Demensindsatsen.

Det er vores medlemmer og deres pårørende som er meget afhængige af, at vi har en velfungerende Demensindsats.

Vi havde dog en positiv oplevelse, da vi blev inviteret til at deltage på folkemødet til en paneldebat hvor emnet var: ”Det gode liv med demens Hvad skal der til for at leve et godt liv med demens.”

Formålet med debatten var at skabe et mere differentieret billede af hvad demens er Hvordan kan livet med demens håndteres? Hvordan kan omgivelserne bidrage til hverdagen for mennesker med demens.

Andre aktiviteter.

Bestyrelsen har i årets løb afholdt 11 bestyrelsesmøder, der som regel har en varighed på

2½ time og nogle gange 3 timer.

Erindringsbio

Vig Bio har startet en aktivitet, hvor der en gang om måneden vises en film på max. 30. minutter. Efterfølgende er der socialt samvær med kaffe og kage, hvor der bliver uddelt en folder med oplæg til dialog der vedrører den viste film.

Filmen er gratis. Hvis man ønsker at nyde en kop kaffe og kage efter filmen, koster dette 55,- kr. Jeg kan kun opfordre til at man benytter sig af det gode tilbud-

Fodboldhold

Vi har været i dialog med Dansk Boldspil Union om der var stemning for at lave et fodboldhold med hjælp fra en af kommunens fodboldklubber.

Det viste sig imidlertid at der ikke umiddelbart var stemning for et sådant initiativ.

Dn manglende interesse skal måske også ses i relation til at vi er spredt over et stort geografisk område.

Nye Brochurer

Vi har fået lavet en ny udgave af vores brochurer med små redaktionelle rettelser samt opsætning med nye billeder.

Donationer

Spar-Nord

Henning Lundhøj fra Bestyrelsen fik en ide om at vi burde have nogle trøjer med vores logo, som vi kunne gå med i det offentlige rum ikke bare en t-shirt med logo, men en kvalitetstrøje. Henning søgte Spar-Nord fonden om en donation til trøjerne og vi kunne med glæde ved en lille reception modtage 6.500,- fra Fonden, som blev overrakt af vores

Dirigent i dag – Helge Fredslund. Når vi bærer trøjen bliver vi tit spurgt ind til – Hvad er Livsgnisten Odsherred? og det er jo en effektiv måde at få udbredt kendskabet til vores forening på.

Lions

Det var også Henning Lundhøj der kontaktede Lions i forbindelse med, at vi godt ville have nogle nye informationsskilte til Naturens Pusterum

Skiltene hvis tekster er lavet af Peter Løn, beskriver forskellige planter og andre ting i området.

De skilte vi har brugt hidtil, har været nogle, vi har lamineret, men de falmer hurtigt og lamineringen holder ikke ret lang tid.. Derfor vil vi gerne have nogle, som er vejrbestandige.

Dette kan løses ved fremstilling af 20 stk. A4 plader i akryl med dybtryk, som er vejrbestandige.

Lions donerede 5000,- kr til fremstilling af skiltene og ved et lille arrangement den 16. april var to repræsentanter mødt op fra Lions så de fik æren af at skrue det første skilt op.

§18 Tilskud

I forbindelse med uddeling 2. halvår 23 fik vi ikke bevilget noget

Men for 1. halvår 2024 har vi fået bevilget 25.000,-

Vi har søgt om tilskud til cafearangementer, Majstangsfest og guidede ture i Naturens Pusterum.

Nu vil jeg holde en pause og give ordet til Peter Løn som vil fortælle lidt om vores Temadag -.

TEMADAG NATUR OG DEMENS 21.09.2023

I september inviterede Livsgnisten til temadag om NATUR OG DEMENS med 3 overskrifter:

Hvordan kan naturen hjælpe i den ofte svære kommunikation med et demensramt menneske

Få teoretisk viden om menneskehjernen i naturen og hvordan man afstemmer med et menneske – inspireret af hvordan der bruges musik i demensomsorgen

Tag hjem med 8 gode ideer til at være sammen med et demensramt menneske i naturen.

Målgruppe: Fagpersoner der arbejder eller ønsker at arbejde med demensramte i naturen f.eks. plejepersonale og naturvejledere samt pårørende til mennesker med demens.

Ideen var at udvikle en kulturændring i demensomsorgen – hjemme og i det offentlige – hvor det at komme ud og være i naturen prioriteres højere. Det skulle ske ved 2 spændende oplægsholdere i cafeen på Baeshøjgård, 4 workshops i Naturens Pusterum og Præstens Have og afsluttende gruppearbejde med udvikling af gode ideer.

oplæg v. musikterapiprofessor fra AAU, Hanne Mette Ridder: Personafstemt Musikalsk Interaktion (PAMI) set i et naturbaseret perspektiv

oplæg v. naturterapeut og demenskoordinator, Nina Baun:

Menneskehjernen naturen

Workshop 1: Undersøgelse af ”Personafstemt Naturbaseret Interaktion” v/Nina Baun

Workhop 2: Personlige erfaringer med et demensramt menneske i naturen v/Peter Løn Sørensen

Workshop 3: Find ro i naturen ved bålet, og lær at focusere på landskab og dig selv, v/naturvejleder Dorthe Pedersen

Workshop 4: Musikalsk nærvær og samvær i naturen v/Ursua Rasch Skou.

Dagen sluttede med gruppearbejde og fremlæggelse af resultater, visioner og konkrete ideer, fra de 4 workshops, til Personafstemt Naturbaseret Interaktion (PANI)

– dvs. gode ideer til at være sammen med et demensramt menneske i naturen til glæde for dig selv og den demensramte.

I alt deltog 45 personer fra hele landet – fra Brønderslev i Vendsyssel til Køge på Sjælland . Det var en blandet skare som bl.a. bestod af sosuhjælpere, pædagoger, naturvejledere, aktivitetsmedarbejdere, ergoterapeuter, frivillige og pårørende, samt et par ledere. Derudover to bestyrelsesmedlemmer fra Alzheimerforeningen-Vestsjælland

Fra Odsh. deltog 3 pårørende, 2 SOSUer, en leder og en medarbejder fra Demensindsatsen samt fmd. for Ældrerådet.

Dagen foregik i fælleshuset i Seniorbofællesskabet Engparken ved Baeshøjgård, hvor Livsgnisten har flere gode kontakter.

En super forplejning var veltilrettelagt med morgen- og velkomstkaffe i Fælleshuset, frokost og eftermiddagskaffe m. kage og frugt i cafeen på Baeshøj.

Økonomien var anstrengt fordi det ikke lykkedes at få tilskud fra Odsherred Kommune, Alzheimerforeningen eller Ældresagen. Men takket være favorable tilbud fra oplægsholdere og workshopholdere samt sponsering af diverse papir- og skrivematerialer fra Bog og Ide kunne vi slippe med et lille underskud og alligevel holde en meget lav kursuspris.

Tak til Seniorbofællesskabet Engparken, Eva Skytte Naturvejledernes sundhedsnetværk for godt samarbejde.

Der arbejdes på en bogudgivelse om temadagen.

Peter Løn Sørensen

Livsgnisten

Og vi går direkte videre til Henning Lektonen

NATURENS PUSTERUM

Foråret er en travl tid i Naturens Pusterum. Det er her ukrudt og græs for alvor vokser og giver udfordringer i Æblelunden, omkring Løvhytten og musikinstrumenterne. Det er i månederne marts, april og maj vi sår frø fra diverse vilde blomster, hvor vi planter nye træer, buske, roser og bunddække.

Der er arbejdsdag hver den 1. torsdag i måneden, hvor vi samles i mødelokalet og aftaler hvilke arbejdsopgaver, der ønskes udført. Der møder normalt 8-10 personer frem. Vi

arbejder ofte i små grupper, afhængig af arbejdets omfang. Som det fremgår af indkaldelsen til en arbejdsdag, så er det ca. 2 timer en torsdag eftermiddag, hvor der er nogle faste arbejdsopgaver med renholdelse i Æblelunden, ved Løvhytten og omkring musikinstrumenterne.

Som det også fremgår af indkaldelsen til arbejdsdagen, så er der en del social hygge tilknyttet. Der er afsat tid til at spille boccia eller blot gå en tur og opleve det fantastiske landskab, der er tilknyttet Naturens Pusterum med den nære tilknytning til blomsterengen og gårdlandskabet med køer, og med udsigt til Vig Engsø, Grevinge Skov og Isefjorden.

Højdepunktet på arbejdsdagen er kaffe og kagebordet. Det er altid spændende at se, hvilken kage der er fremtryllet til dagen og snakken går med at rose den dygtige kagebager. Sangbøgerne findes frem og der synges årstidens sange. Alt i alt en hyggelig afslutning på arbejdsdagen, som vi håber flere af jer har lyst til at deltage ved fremover.

I foråret 2023 fik vi 2 nye bænkesæt, der er placeret på græsarealet ned mod søen. Bænkene bliver flittigt benyttet af både beboere og personale fra plejehjemmet Baeshøjgård og af daghjemmets brugere og medarbejdere. Det var ligeledes i 2023 vi fik etableret en stenbænk af store kampesten, som en solrig dag er varme at sidde på. Stenbænken er også attraktiv for insekter, især sommerfugle, og krybdyr som firben

Her i foråret 2024 har vi fået etableret en sti mellem den tidligere hestefold og Æblelunden, så vi kan komme tørskoet ud i naturen til Lærkeland. De træer, som blev fældet ved søen i efteråret 23, har vi nu her i foråret bygget et læhegn af ved Løvhytten, da det blæser en del i området der.

En del arrangementer er nu blevet knyttet til Naturens Pusterum. I foråret 2023 blev der afholdt Majstangs-fest 2. pinsedag, med mange hyggelige aktiviteter og med et stort antal deltager. Majstangs-festen ønsker Livsgnisten at gentage fremover, og vil i år blive afholdt den 25. maj.

I september havde vi en temadag om ”Natur og demens” med mange deltagere fra hele landet, og hvor Naturens Pusterum blev inddraget i forbindelse med praktiske øvelser.

Med baggrund i de store naturmæssige kvaliteter, som området har, påtænker Peter Løn med jævne mellemrum at afholde rundture i Naturens Pusterum, hvor alle er velkomne

DEMENSHUS

Tilbage i 2019 blev der udfærdiget en Demensstrategi, som skulle indeholde følgende punkter

” Samtidig med uddannelsen af en række nye demenskoordinatorer i hjemmeplejen har Byrådet vedtaget en demensstrategi med fokus på fem områder: tidlig og forebyggende indsats, styrket indsats for pårørende, gode forhold for borgere med demens på plejecentrene, et demenshus og kommunen som demensvenlig kommune.”

I 2021 blev der etableret et projekt, der skulle komme med forslag til et Demenshus.

Gruppen bestod af: Embedsmænd fra Odsherred kommune, Livsgnisten, Ældrerådet

OK-Fonden samt politikere. (OK-Fonden har dog ikke været tilstede på et eneste møde).

Til at begynde med var projektet kendetegnet ved en god dialog og vi nåede frem til

en endelig fondsansøgning til Realdania, som desværre blev et afslag. Herefter er

møder blevet udsat, meget korte dagsordener og referater, der konstaterede at administrationen og OK-Fonden snart ville komme med et udspil.

Pludselig blev projektet lukket ned og SÆP skulle afgøre projektets videre skæbne.

Vi fik en mavefornemmelse af, at opførelsen af et Demenshus var ved at blive syltet og at en tidligere ide om at plastre hele sydskråningen til med boliger, så lå åben igen.

Det måtte vi bare kæmpe for ikke skete.

Vi greb muligheden for at kæmpe for projektets berettigelse, ved at få foretræde på SÆPs udvalgsmøde, hvor beslutningen skulle træffes. På et sådant foretræde, har vi 15.min til at argumentere for vores synspunkter og derved få mulighed for at påvirke politikkerne.

Vi argumenterede primært for, at hvis de 4 første intentioner i demensstrategien skal kunne føres ud i livet, kræver det et selvstændigt demenshus beliggende i tilknytning til de nuværende bygning og tæt på Naturens Pusterum

SÆP besluttede at projektet bliver videreført med et nyt kommissorium og en ny arbejdsgruppe bestående af .

• To repræsentanter fra Foreningen Livsgnisten

• To repræsentanter fra ældrerådet

• To medarbejdere fra daghjemmet

• En demenskonsulent

• En medarbejder fra Plan og Boligudvikling

• Teamleder for Demensindsatsen

• Afdelingsleder for Demensindsatsen.

Det beløb på kr. 750.000,- som oprindeligt var afsat bliver videreført til det nye projekt.

Selvom vores store ønske om et stort demenshus med et videncenter placeret efter løvhytten, ikke er muligt mere må vi bare ud og kæmpe for de to nye muligheder:

1. Opførelse af et selvstændigt Demenshus i forbindelse med de eksisterende bygninger

2. Udvidelse af eksisterende bygninger.

Det vigtigste for os bliver, at de nye faciliteter kan rumme alle ansatte i demensindsatsen,

at daghjemsbrugere og de ansatte får optimale rammer og endelig, at de pårørende også

får lokaler, hvor de kan holde møder og arrangere andre aktiviteter.

Vi føler os rigtig godt forberedt til den kommende opgave og har på forhånd fået udarbejdet en landskabsanalyse med placeringsmuligheder for et nyt Demenshus, uden at det skæmmer det unikke landskab

MAJSTANGSFEST

2. Pinsedag d. 29 maj 2023 inviterede Livsgnisten til Majfest i Naturens Pusterum. Ligesom man før har gjort her på egnen, ville vi fejre foråret, hvor naturen atter vælter ind med nyt liv, her hvor naturen støder direkte op til byen. Vi ville fejre det i fællesskab ved at binde blomsterkranse og synge årstidssange.

Efter velkomsten hjalp to frivillige, Anette Jensen (Rørvig ) og Kirsten Christensen (Grevinge) os med at binde blomsterkranse, som vi satte på vores hoveder. Derefter gik vi i optog med den store majkrans forrest. Oppe ved den store xylofon med udsigten over lærkeland, sang Finn Madsen for ( den forhenværende borgmester ), til bla. ”Jeg ved en lærkerede”. 4 fra Odsherred spillemændene leverede musikken og skabte en dejlig stemning og da majstangen var hejst, dansede både utrænede og erfarne folkedansere omkring den.

Så fik vi kaffe og kage, sang flere sange og hyggede os.

Det blev til et par dejlige timer, som vi længe efter blev mindet om ved synet af den smukke majkrans, der fik lov at hænge sommeren over i Naturens Pusterum.

Alle i bestyrelsen var mødt tidligt op for at gøre pladsen klar med borde og stole. Alle bidrog aktivt til at dagen blev vellykket.

I tiden op til festen havde vi lavet aftaler med frivillige, som ville hjælpe.

Foruden spillemændene, blomsterkransebinderne, kagebagere og kaffebryggere, sang frivillige korsange for, og hjalp kørestols brugere fra Baeshøjgård med at komme frem og tilbage . Brugsen sponsorerede tre bundter blomster og mange havde spandevis af grene, græsser og blomster med.

Handelsforeningen v Christian E. Larsen forærede os stangen til majkransen og sponsorerede også et beslag, som vi efter aftale med kommunens medarbejdere fik sat i jorden. Dermed har vi nu permanent en stang klar til majstangsfest i naturens pusterum- år efter år,- hvis vi vil.

Da man siger, at man først kan kalde et arrangement for en tradition, når man har gentaget arrangementet mindst tre på hinanden følgende gange med nogenlunde samme indhold, kan vi først næste år afgøre om majstangsfesten er en tradition i livsgnisten. Men det er mit håb at det bliver, da det både er festligt, hyggeligt og så enkelt, at alle kan være

med, hvis de blot har mulighed for at komme på pladsen. Det håber vi mange har igen i år, hvor vi holder majfest d. 25 maj kl. 15

Dagen blev samtidig indvielsen af vores bænkebordesæt, som vi netop fik hjem få dage før. Formand Ole tog sig ansvarligt af at samle de fleste dele. Det gav lidt bøvl til sidst, men den lokale tømrer Rene Svendsen trådte til, så begge sæt stod klar til festen.

Det var en stor fornøjelse af opleve så mange bidrage på hver sin måde. Hvis nogen af jer har lyst at være med til praktiske ting op til eller på dagen, da er i meget velkommen til at henvende jer. Nogen der vil hjælpe med at lave kranse (de skal ikke være perfekte). Nogen der vil samle grønne vækster til at binde kranse af, nogen der gir et nap med at gøre pladsen klar, nogen der vil bage, spille musik, synge, danse, eller hente og bringe kørestolsbrugere. Meld jer endelig. Det er sjovt.

AFSLUTNING

Selvom Livsgnisten via sin Temadag er blevet kendt i det ganske land samt fået omtale på TV2 øst og i Kristeligt Dagblad, som havde en journalist med på kurset, har det været en opgave, som har trukket tænder ud specielt de 4 temagruppemedlemmer – Lektonen, Lene Hansen, Trine Lauritzen og Peter Løn har snart været i gang med denne opgave i over et år – Tusind tak til jer . Også tak til alle frivillige som ydede en indsats på selve dagen. Uden jeres indsats kan et sådant arrangement ikke gennemføres.

Alt i alt et fantastisk arrangement som mange frivillige foreninger af vores størrelse ikke havde turdet gå i gang med, men de har heller ikke en Peter Løn.

Der går mange år før vi igen binder an med et projekt af den størrelse.

Jeg vil ikke sige så meget om de fremtidige opgaver da 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant har valgt at forlade bestyrelsen. Det betyder, at den nye bestyrelses vigtigste opgave, bliver at udstikke retningen for Livsgnistens fremtidige virke.

Det er en voldsom udskiftning på en gang men det glædelige er, at alle afgående bestyrelsesmedlemmer fortsætter som frivillige. Bente fortsætter sit virke med at programsætte cafemøderne, Peter vil godt fortsætte som frivillig i Naturens Pusterum og vil prøve at lave nogle guidede ture i Pusterummet for at gøre området mere kendt i Vig og omegn. Lene og Jette fortsætter også som frivillige primært som hjælp på cafeerne og Lene er i fuld gang sammen med Trine at forberede Majstangsfesten. Kage Hanne, Tonny og Lene Larsen og Ulla Lektonen er også på listen over faste hjælpere til cafeerne.

Til Bente Eskesen, Peter Løn, Lene Hansen og Jette graves Tak for jeres indsats i bestyrelsen.

En speciel tak til Peter Løn. Uden din ihærdighed og visioner var Livsgnisten næppe blevet

til noget og aldrig nået de højder, som den har i dag. Tak Peter.

Mark Twain sagde: ”DER ER TO VIGTIGE DAGE I VORES LIV. DEN DAG VI BLIVER FØDT. OG DEN DAG, VI FINDER UD AF HVORFOR.”

Sidst men ikke mindst en tak til alle jer medlemmer. I er fundamentet for vores eksistens.

Bliv medlem

Bliv medlem af Livsnisten-odsherred. Vi glæder os til at møde dig.

KONTAKT OS HER
KONTAKT OS HER