Beretning for 2020 – Generalforsamling 2021, Livsgnisten- Odsherred.

2020 blev et år hvor det at opleve isolation og mangel på nærvær, blev udbredt til rigtig mange. Her mærkede “nye borgere” hvad det vil sige at isolere sig selv, men også hvad det vil sige, at familie, venner, bekendte ikke var hos een, som ellers. For mange i vor kreds er det desværre blevet en normal del af livet.

Det blev også et år, hvor naturen fik ny stor opmærksomhed. Af flere grunde. Men een ting er klart. Naturen stiller ikke krav til os, som vi gør til hinanden. Og det er noget, der gør belastede hjerner godt, ved vi. Men er åbenbart også godt for friske hjerner.

Inden samfundet gik “ad corona til”, havde vi i Livsgnisten succes med at gennemføre 2 demenscafeer på Baeshøjgård. Udover hyggeligt samvær, kaffe og kage kunne deltagerne d. 15. januar være med i et “orienteringløb” rundt på Baeshøjgård, så man kunne lære stedet at kende og blive præsenteret for de forskellige funktioner, der finder sted i hverdagene. Det er jo nyt at Demensindsatsen endelig er blevet samlet et sted, nemlig centralt i Odsherred. Og Livsgnisten er flyttet med og har fået tildelt et mødelokale hver mandag.

Og så havde vi besøg af bakkesangerinden Joan Ulvedal i februars demenscafe.

Vi har savnet demenscafeerne rigtig meget resten af året. I fraværet kan vi se, hvor stor betydning det har for os at kunne lytte og snakke om livet rundt omkring i hjemmene.

Mange af vore medlemmer og andre med tilknytning til demensområdet havde fundet vej til Vig Kirke på Kyndelmissesøndag. Her kunne mandskoret, Højby Drengekor, nydes til kyndelmissekoncert i en fuldt proppet kirke.

Vi måtte aflyse 2 foredrag: Psykolog Henrik Brogård skulle snakke om det at være pårørende og Nina Harboe skulle fortælle om værdien ved at skrive dagbog, hvilket udbytte man kan have i en svær tid og hvordan man kommer i gang.

Vi prøver at gennemføre i efteråret 2021.

På Generalforsamlingen skulle vi for første gang uddele “Livsgnistprisen”. En pris vi vil uddele årligt til en person eller institution som anerkendelse for en særlig indsats i demensarbejdet.

En LIVSGNIST handler om kommunikation mellem et menneske med demens og f.eks. en omsorgsgiver. Gobelinvæver Marianne Poulsen fra Ordrup har fortolket livsgnisten på den vase, der uddeles som pris. Vasen er designet af Marianne og produceret på keramiker Tue Poulsens værksted i Ordrup. Mariannes datter Thilde har lavet det grafiske arbejde med livsgnisten som foreningens logo. Tusind tak til hele familien.

Prisen gik for 2019 til ”Kage-Hanne”. Gå ind og læs motiveringen for at tildele Hanne prisen på www.Livsgnisten.dk. Her kan man også læse om prisen for 2020, der gik til Gitte Ahrends for hendes altid smittende smil og nærvær. Prisen skulle først være uddelt her i aften, men vi vidste ikke om vi kunne mødes fysisk. Både Gitte og Hanne fik deres priser, samt et æbletræ, overrakt ved et arrangement i Æblelunden d. 2. marts.

Vi har ikke kunne mødes i det forgangne år, men til gengæld har bestyrelsen haft kolossalt travl med et stort projekt:

D. 28. maj havde Livsgnisten et mindeværdigt bestyrelsesmøde “i behørig afstand” på gårdspladsen på Næsgården ved Asnæs.

Nogle dage forinden havde lederen af Demensindsatsen gjort os opmærksom på en pulje i Sundhedsstyrelsen til støtte for pårørende til mennesker med demens her i corona-året. Der var bare få dage til deadline og på mødet d. 28. maj var der enighed om, at det ikke kunne skade at prøve. Vores oplæg skulle være noget med at bruge den nære natur ved Baeshøjgård, hvor alle kommunens demenstiltag, personale og Livsgnistens aktiviteter nu var samlet.

Derefter gik det meget hurtigt med at lave aftaler med Odsherreds Forsyning og håndværkere, så en ansøgning kunne sendes inden d. 11. juni. I alt blev tilsagnet fra Styrelsen på 550.000 kr. til natur og musik omkring et slambassin. Lidt mere poetisk kaldet “Naturens Pusterum”.

Projektet er blevet bakket flot op af Kommunens Demensindsats med bl.a. hjælp i forbindelse med de introduktionskurser vi fik gennemført med imødekommende og interesserede instruktører. Trods meget få pårørendedeltagere p.gr. af Covid-19.

En enkelt demenscafe kunne gennemføres 16. sept. og her kunne vi præsentere det foreløbige resultat og formålet med Naturens Pusterum.

D. 23. nov. blev Æblelunden i Naturens Pusterum, etableret. Tre personer fra Æbleværkstedet Nonnetit var kyndige rådgiverer og fem forskellige æbletræer blev plantet af pårørende.

Diskussionen om hvor meget man skal isolere mennesker for at forhindre dødsfald, selvom det går ud over det levede liv, blussede op igen sidst på året. Nok især fordi flere grupper i samfundet efterhånden kunne mærke hvor hårdt det var, som tiden gik, uden de sædvanlige fysiske, sociale relationer. Det er en svær diskussion og afhænger meget af, hvor i livet man befinder sig, og hvor frisk man er. Vi havde debatindlæg i avisen om problematikken allerede tidligt på året, fordi den mentale sundhed var helt fraværende i debatten.

Dialog med politikerne har nærmest ikke eksisteret i 2020. Gennem NordvestNyt har vi forsøgt med et par indspark, der kunne vække vore lokale politikere. Men nej.

Mødestedet – vores mødelokale på Baeshøjgård – er ikke kommet rigtig i gang p.gr. af corona bortset fra vore bestyrelsesmøder og kurserne i efteråret. Vi håber at stedet kan udvikle sig mod noget, der kan minde om tankerne omkring Demenshuset og Halmballehuset ved Den Rytmiske Højskole.

Ved udgangen af 2020 forlod Carl Hülsen og Bengt Bengtsen deres poster som revisor og revisor suppleant. Carl og Bengt har været med fra foreningens start, men også helt fra den frivillige demensbevægelses begyndelse i Odsherred. Tak for jeres lange virke og indsats.

En anden af pionererne vi har måtte sige farvel til er Willy Schönemann, der gik bort efter sygdom.

Willy var original og visionær og var meget optaget af at skabe vigtige strukturelle og meget tiltrængte ændringer i hele ældreplejen.

Under punktet, valg til bestyrelsen, skal vi i år vælge ny sekretær. Pernille Hesager træder nemlig ud p.gr. af flytning. Pernille har varetaget sekretærjobbet på en samvittighedsfuld måde og holdt styr på vore bestyrelsesmøder med dagsordener og hurtige og effektive referater. Desuden har Pernille ydet en stor indsats med planlægning af Demenscafeerne og været tovholder i udarbejdelse af demenshus-projektet. Vi siger tusind tak til Pernille og held og lykke med det nye liv.

……………………

Afslutning – fremtids-vision

Fremtiden for vores forening Livsgnisten-Odsherred er udfordrende, men også spændende.

Demensarbejdet i Odsherred er inde i en udvikling, der desværre slet ikke bakkes nok op af politikerne. Når man har en kommunal demensindsats, der gerne vil, så er det ærgerligt, at der ikke stilles de fornødne ressourcer til rådighed. Det går simpelthen for langsomt. Ikke mindst i lyset af en fremtid med flere demenssygdomsramte borgere og nedslidte pårørende. Vi har at gøre med en folkesygdom og en gruppe borgere, der kræver virkelig megen støtte. Og pårørende yder et kæmpe arbejde med sit eget liv som indsats.

Livsgnisten skal finde ud af hvordan vi kan spille sammen med Demensindsatsen og vi skal finde nogle politikere, der interesserer sig konkret og kontant for demensområdet. Det er vi i gang med nu i 2021.

Vores område trænger i den grad til mere opmærksomhed. I mange år er kommunens demensarbejde ustandselig sat stå. Både i systemet og politisk.

Tidligere havde vi et tæt samarbejde med demenskonsulenterne, som vi til en vis grad delte virkelighed med. Faktisk føltes demenskonsulenterne som en del af vores livsverden i vores foreningsarbejde, ude i hjemmene og kontakten til kommunen.

Nu skal vi lære at agere i en systemverden, hvor informationer og dialog ikke glider så glat.

F.eks. skal ”Demenshuset” sættes i spil igen. Ikke for vores Forening Livsgnistens skyld, men for demensramte og deres pårørendes skyld.

Livsgnistes mål er nemlig at bibringe demensramte mennesker og deres ægtefælle/familie lindring, støtte og gode livsoplevelser.

Men hvad er det gode demens-og pårørendeliv ? Det vil vi gerne diskutere i foreningen, og til det vil vi gerne have flere medlemmer, der vil støtte bestyrelsens arbejde og bidrage med meninger. Hvad er det for et liv vi gerne vil have som mennesker med en demensdiagnose og som pårørende her i Odsherred ?

Måske skal vi lade os optage som en underafdeling i den landsdækkende Alzheimerforening ?

Der er nok at tage fat på. Bl.a. det fortsatte arbejde med at udvikle Baeshøjgård etapevis til et demenshus.

Livsgnisten Odsherred – Baeshøjgård d. 8. juni 2021

Bliv medlem

Bliv medlem af Livsnisten-odsherred. Vi glæder os til at møde dig.

KONTAKT OS HER
KONTAKT OS HER