Dementforeningen Livsgnisten Odsherred  består af følgende bestyrelsmedlemmer:

Formand:
Peter Løn Sørensen
mail: foelhoej@get2net.dk
tlf: 2478 2162

Næstformand:
Helge Jensen
mail: ugledige@yahoo.dk
tlf.: 6141 5713

Kasserer:
Hanne Munk
mail: hmn@oens-el.dk
tlf: 2122 7182

Menigt medlem:
Rita Madsen,
mail: ritamadsen@hotmail.com
tlf:5178 9506

Menigt medlem:
Henning Lundhøj
mail: hennning-lundhoej@mail.dk
tlf:4068 0569

1. suppleant:
Bente Eskesen
mail: benteeskesen@yahoo.dk
tlf: 2423 8110

2. suppleant:
Lene Hansen
mail:hundehoens@gmail.com
tlf: 5965 9838

Revisor:
John Witzel
mail: fam.witsel@hotmail.com
tlf: 3013 1589

Revisorsuppleant:
Jette Graves
mail: jette.graves@privat.dk
tlf: 5172 8651

Bliv medlem

Bliv medlem af Livsnisten-odsherred. Vi glæder os til at møde dig.

KONTAKT OS HER
KONTAKT OS HER