Dementforeningen Livsgnisten Odsherred  består af følgende bestyrelsmedlemmer:

Formand:
Peter Løn Sørensen
mail: foelhoej@get2net.dk
tlf: 2478 2162

Næstformand:
Helge Jensen
mail: ugledige@yahoo.dk
tlf.: 6141 5713

Kasserer:
Hanne Munk
mail: hmn@oens-el.dk
tlf: 2122 7182

Sekretær:
Pernille Hesager
mail: pernillehesager@gmail.com
tlf: 8171 8764

Menigt medlem:
Rita Madsen,
mail: ritamadsen@hotmail.com
tlf:5178 9506

1. suppleant:
Henning Lundhøj
mail: hennning-lundhoej@mail.dk
tlf:4068 0569

2. suppleant:
Bente Eskesen
mail: benteeskesen@yahoo.dk
tlf: 2423 8110

Revisor:
Carl Hülsen
mail: carlhulsen@gmail.com
tlf: 5932 8140

Revisorsuppleant:
Bengt Bengtsen
mail: bengtbengtsen@sport.dk
tlf.: 2422 6181

Bliv medlem

Bliv medlem af Livsnisten-odsherred. Vi glæder os til at møde dig.

KONTAKT OS HER
KONTAKT OS HER