Livsgnisten Odsherred 

 Foreningen for demensramte og deres pårørende består af følgende bestyrelses medlemmer:

Formand:
Ole Kikkert
mail: okikkert@vxt.dk
tlf: 3064 8307

Næstformand:
Peter Løn Sørensen
mail: foelhoej@get2net.dk
tlf: 2478 2162

Kasserer:
Hanne Munk
mail: hannemunk@hotmail.com
tlf: 2122 7182

Menigt medlem:
Henning Lundhøj
mail: hennning-lundhoej@mail.dk
tlf: 4068 0569

Menigt medlem:
Jette Graves
mail: jette.graves@privat.dk
tlf: 5172 8651

Menigt medlem:
Henning Lektonen
mail: lektonen@mail.dk
tlf: 2145 9020

Menigt medlem:
Bente Eskesen
mail: benteeskesen@yahoo.dk
tlf: 2423 8110

1. suppleant:
Trine Lauritzen
mail: trine-lau@post.tele.dk
tlf: 24672402

2. suppleant:
Lene Hansen
mail: hundehoens@gmail.com
tlf: 2424 5631

 

Bliv medlem

Bliv medlem af Livsnisten-odsherred. Vi glæder os til at møde dig.

KONTAKT OS HER
KONTAKT OS HER